Professionsdagen 17 mars 2016

Professionsdagen 17 mars 2016

Sista anmälningsdag är 5 februari 2016.

Vid frågor eller problem kontakta VFU-koordinator Maria Hedström på maria.hedstrom@ju.se.