Anmälan till Nätverksträff för lärarutbildare i svenska som andraspråk

Anmälan till Nätverksträff för lärarutbildare i svenska som andraspråk

Nätverksträffen äger rum på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping måndag 3 juni från 09:30 till tisdag 4 juni ca 14:30.

Anmälan kan göras här 31 januari - 15 april.