Välkommen på information om högre studier i Sverige den 10 april!

Välkommen på information om högre studier i Sverige den 10 april!

För dig som har en avslut akademisk examen om minst tre år.