Avslutningshögtid 7 juni 2019 / Completion ceremony June 7, 2019