Ansökan om dispens från behörighetskraven

Ansökan om dispens från behörighetskraven

Om du inte uppfyller alla de formella behörighteskraven med har mins 5 års kvalificerad yrkeslivserfarenhet kan du ansöka om dispens från behörighteskraven. Studenter som har fått dispens från behörighetskravet får högskolepoäng efter genomförd fristående kurs med godkänt resultat.

I ansökan beskriver du kortfattat din arbetslivserfarenhet och de utbildningar/kurser som du har genomgått.