Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan 12 november 2019